Augmented Agile

Augmented Agile teamwork staat voor snel en flexibel met meerdere teams zorgen voor producten en oplossingen die blijven voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie, actueel en inzichtelijk voor alle betrokkenen.

Klantgericht

Een Agile team denkt klantgericht vanuit een business perspectief en daarna aan de techniek als hulpmiddel. De Product Owner vertegenwoordigd de klant, kan productdetails uitwerken en prioriteiten stellen in de volgorde van de op te leveren productversies. Het team kan omgaan met globale producteisen en veranderende inzichten en marktsituaties. Het bespreekt eerst eenvoudige maar hoogwaardige ontwerpen en oplossingen en werkt deze in overleg met de Product Owner uit.

Lees meer »

Teamwork

Het Agile team met maximaal 9 leden en stemt dagelijks tijdens een standup sessie in maximaal 15 minuten de voortgang, werkverdeling en knelpunten af. SessionPanels brengt dit snel in beeld via paneelvisualisties op een TV of Touchscreen, zodat taak completion en done items duidelijk zijn. Je bespreekt, helpt elkaar en kijkt terug. Het team beoordeelt en verbetert zelf de samemwerking en de techniek. De organisatie helpt het team aan de expertise en middelen om de klus te klaren.

Lees meer »

Methode

Het Scrum Nexus framework is een set van regels die uitgaan van de Agile principes voor Agile werken met meerdere teams en grote projecten. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan snelheid en flexibliteit bij de ontwikkeling van nieuwe producten en de behoefte aan schaalbare projecten met meerdere teams.

Scrum kent een set van vaste spelregels, zodat het teamwork herkenbaar, meetbaar en verbeterbaar is. De Scrum theorie is overzichtelijk, kort en snel te leren.

Lees meer »

Lean

Lean principes helpen efficiënt en klantgericht te produceren met een regelmatig tempo en zo min mogelijk defecten. SessionPanels biedt daarvoor visualisatie van het proces, metingen, prioriteitstelling, workload, planning en statistieken. Lean heeft oog voor een goed getraind en gemotiveert team, dat op tijd de juiste vragen stelt.

Lees meer »

Augmented

Augmented Agile betekent dat meerdere teams (maximaal 9) aan een nieuwe productversie werken met transparantie en overzicht voor alle betrokkenen. Een speciaal integratie team zorgt voor de raakvlakken en coordinatie met de andere teams. De nieuw opgeleverde productversie is makkelijk en snel in te voeren en direct inzetbaar en waardevol voor de organisatie.

Lees meer »

Toepassing

SessionPanels biedt een best practice toolset benadering voor Agile, Lean en Scrum teamwork. Het zorgt voor inzicht en transparant teamwork. Het biedt snel inzicht in voortgang, werkzaamheden, taakverdeling, knelpunten en productdocumentatie. SessionPanels ondersteunt verschillende manieren van Lean Agile teamwork afgestemd op jouw wensen en ambities voor slagvaardige teams.

Lees meer »