Gebruik

Je gebruikt SessionPanels als Developer, Product owner, Scrum master of Agile Stakeholder. De panelen en het gebruik van SessionPanels kan je per rol instellen. De Developer kan zo zijn werkzaamheden in de taken bijhouden. Het Agile Team de items en taakverdeling in de Standup bespreken. De Product owner de Backlog items per Sprint uitwerken. Je hebt snel en makkelijk inzicht en kan eenvoudig de stand van zaken bespreken en bijwerken.

Gebruik

SessionPanels helpt teams de samenwerking, inzicht en de communicatie te vergroten. Je gebruikt SessionPanels tijdens het teamoverleg, demonstraties, reviews en testen. Op het Solo paneel zie je de eigen taken en kan je die snel en simpel bijwerken. Dit kan ook op een mobiel apparaat. Van te voren verdeel je het werk in taken en maak je de itemschatting. Op taak niveau is het mogelijk de bestede tijd automatisch bij te houden. Via de export is alle informatie in Excel beschikbaar en met import weer terug te zien in SessionPanels.

Lees meer »

Agile development

Agile development heeft als doel met korte doorlooptijden bruikbare deelproducten op te leveren. Deze korte Sprints duren enkele weken tot maanden. Op het Retrospecive paneel bespreek je als team hoe het is gegaan en wat jullie kunnen verbeteren. Hiervoor kan je meteen items aanmaken uit de bespreekpunten. Na oplevering van de release aan de klant laat je het resultaat beoordelen. Je neemt de verbeterpunten, wensen en nieuwe inzichten mee in de volgende Sprint. Deze Sprint start direct zodat je het product kan verbeteren en uitbreiden.

Lees meer »

Teamoverleg

Een Agile team bespreekt regelmatig het werk in de backlog items en verdeelt de taken. In het overleg signaleren de teamleden eventuele knelpunten en bespreken ze de acties. Kenmerkend voor Agile teamwork zijn de dagelijkse besprekingen van maximaal 15 minuten waarbij het team staat. De SessionPanels bediening is ontworpen voor dit staande overleg met mogelijkheden voor bijwonen en meekijken op afstand. Met de touch ondersteuning sleep je eevoudig de items en taken naar de gewenste kolommen, direct op het scherm of mobiel device.

Lees meer »

Werkzaamheden

De werkzaamheden beschrijf je in de product backlog in de vorm van een item. Deze items groepeer je naar belangrijkheid voor je organisatie of klant met de item prioriteit. De item omvang geeft je aan met punten. Dit kan samen met het team op het Plan paneel met een Agile Planning Poker sessie. Met de prioriteit en omvang kan je de items op het SessionPanels Backlog paneel indelen in de Product en Sprint backlogs. Elke Sprint komt overeen met een op te leveren volgende versie. Een item kan je uitwerken in het user story formaat met bijbehorende taken en acceptatie criteria. Per versie komen zo stapsgewijs de eisen en de wensten van de gebruikers beschikbaar.

Lees meer »

Transparant

Transparantie in Agile teamwork betekent inzicht in de stand van zaken. Voor jezelf, voor je team en voor je klanten en andere stakeholders. Je houdt dit inzicht actueel in je dagelijkse team overleg en bij het werken aan je taken. De Agile status is vervolgens direct zichtbaar op het SessionPanels dashboard. Je ziet per Sprint welke en hoeveel items gepland, gestart en gedaan zijn. Een rapportage naar klanten is eenvoudig en snel te maken. Je kan je klanten met online toegang direct inzicht geven via SessionPanels.

Lees meer »

Testen

Verificatie en validatie van de afgeronde taken en Backlog items verhoogt de productkwaliteit en de efficiency van het teamwork. SessionPanels ondersteunt de visualisatie van de werkzaamheden voor het testen, de defectstatus en de voortgang van hersteltaken. Je kan aparte controletrajecten en teststappen toevoegen aan de uitvoering van het werk. Hiervoor kan je de Defintion of Done en testcriteria toevoegen aan het backlog item met de SessionPanels story editor. Op item en taakniveau geeft kan je de verificatie en validatie status bijhouden. Het Verificatiepaneel kan je inzetten voor het testplanning, uitvoering en overleg.

Lees meer »