Lean Agile

Agile teamwork staat voor wendbaar, snel en flexibel zorgen voor producten en oplossingen die voldoen aan de actuele eisen en wensen van de organisatie. Agile teamwork kan je overal toepassen.

Klantgericht

Een Agile team denkt eerst klantgericht en de techniek komt daarna als een hulpmiddel. Het team kan omgaan met globale eisen en veranderende inzichten en marktsituaties. Het bespreekt eerst eenvoudige maar hoogwaardige ontwerpen en oplossingen en werkt deze in overleg uit.

Lees meer »

Teamwork

Je team is zelfsturend en stemt regelmatig de voortgang, werkverdeling en knelpunten af. Je bespreekt, helpt elkaar en kijkt terug. Het is alert op "nice to haves". Het team beoordeelt en verbetert de werkwijze en technieken. Het team heeft de expertise en middelen om de klus te klaren.

Lees meer »

Methode

Het Scrum framework is een set van regels die uitgaan van de Agile principes. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan snelheid en flexibliteit bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Scrum kent een set van vaste spelregels, zodat het teamwork herkenbaar, meetbaar en verbeterbaar is.

Lees meer »

Lean

Lean principes helpen efficiënt en klantgericht te produceren met een regelmatig tempo met een minimum aan defecten. SessionPanels biedt daarvoor visualisatie van het proces, metingen, prioriteitstelling, workload, planning en statistieken. knelpunten. Lean heeft oog voor een goed getraind en gemotiveert team, dat de juiste vragen stelt.

Lees meer »

Oplevering

Het team demonstreert en levert inzetbare producten en waardevolle bedrijfsoplossingen in een regelmatig tempo. SessionPanels ondersteunt tijdens de ontwikkeling de communicatie, beoordeling en uitwerking van de backlog items. Het team kan zo effectief veranderde inzichten en wijzingsverzoeken meenemen in de ontwikkeling. Hierdoor is het geleverde deelproduct makkelijk in te voeren en direct inzetbaar en waardevol voor de organisatie.

Lees meer »

Toepassing

SessionPanels biedt een best practice toolset benadering voor Agile, Lean en Scrum teamwork. Het zorgt voor inzicht en transparant teamwork. Het biedt snel inzicht in voortgang, werkzaamheden, taakverdeling, knelpunten en productdocumentatie. SessionPanels ondersteunt verschillende manieren van Lean Agile teamwork afgestemd op jouw wensen en ambities voor daadkrachtige teams.

Lees meer »